ผู้บริหาร

ดร.สันติ กิจลือเกียรติ
ผู้จัดการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วีดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวิภารัตน์
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2015
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 169107
Page Views 245275
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวิภารัตน์

1.ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนวิภารัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545  เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 6

 

          ปีการศึกษา 2547 

ได้ขออนุญาตจัดตั้งระดับประถมศึกษา เพื่อขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษา รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและเป็นการขยายโอกาสของการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วไป

          ปีการศึกษา 2549

ขออนุญาตเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 

          เขตพื้นที่บริการ


2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1    ผศ. ดร.วิภาวดี ทูปิยะ                  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต

      2.2    ดร.สันติ   กิจลือเกียรติ                 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 

2.3    นางศรีสอาด  เผือกมงคล              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

2.4    นางสาววิภาวรรณ  กิจลือเกียรติ     ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ

2.5     อาจารย์ปัญญา เผือกมงคล            ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน