เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชวิภารัตน์

 

          โรงเรียนวิภารัตน์ เราพร้อมสรรพ ด้านการศึกษา
 ให้เยาวชนได้มีการพัฒนา เรียนรู้วิชา เพื่อพัฒนาชาติไทย
         จะยืนหยัด มั่นคง ดำรงไว้ เพื่อเด็กไทย
พร้อมสรรพวิทยา อีกทั้งมี ศีลธรรม และจรรยาให้เก่งกล้า พัฒนาไทยให้เจริญ
         เสริมความพร้อม น้อมจริยธรรม นำสู่การพัฒนา