วีดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวิภารัตน์
โรงเรียนวิภารัตน์ ร่วมถวายพระพร ในหลวงทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี
วีดีโอ ป.๖ รุ่น ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.วิภารัตน์ ซ้อมร้องเพลงสิ่งสำคัญ
ทดสอบวีดีทัศน์ เราจะรักกัน ป.๖ปีกศ.๕๘ รร.วิภารัตน์
วีดีโอ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.วิภารัตน์
เพื่อนกันตลอดไป ป.๖ รร.วิภารัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยรักและผูกพัน ป.๖ รร.วิภารัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖