ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิภารัตน์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
<span style="color: rgb(32, 31, 30); font-family: " leelawadee="" ui="" web",="" "kmer="" ui",="" "segoe="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" sans-serif;="" font-size:="" 15px;"="">มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิภารัตน์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 700 ครั้ง